Om Boliganalysen

Velkommen til Boliganalysen

Boliganalysen drives og udvikles i samarbejde mellem kommunerne Middelfart, Høje-Taastrup og Lolland, KL og Realdania under Energistyrelsens formandskab.

Boliganalysen er designet til at hjælpe kommunerne med at opnå energibesparelser og omstilling til klimavenlig opvarmning i private boliger og udlejningsejendomme. Boliganalysen bygger på idéen om at anvende fælles værktøjer og datakilder på tværs af kommunerne til at fremme og understøtte den grønne omstilling. De væsentligste fordele hermed er, at omkostninger og indsats for den enkelte kommune bliver væsentligt reduceret og at der skabes stringens og styrke i budskaber og information til borgerne og overensstemmelse med nationale politikker og mål.

Boliganalysen giver mulighed for at kommunikere målrettet til husejere om potentialet i f.eks. at udskifte olie- eller gasfyret eller energirenovere boligen. Værktøjet anvender indhold og beregninger fra SparEnergi.dk til at generere unikke internetsider, tilpasset den enkelte boligejers bolig og situation for derigennem at skabe størst mulig aktualitet og anvendelighed. Udvælgelse af modtagere gennemføres i brugervenlige analyseværktøjer, som anvender offentlige energidata fra f.eks. BBR og Energimærkningsdatabasen.

Boliganalysen kan bruges af alle danske kommuner. Kontakt os gerne for at høre, hvordan I får adgang til jeres egen profil.

Vi kan kontaktes på:

Mail: info@boliganalysen.dk

Hør mere om, hvad Boliganalysen kan gøre for Danmark og kommunerne

Mød Morten Westergaard, Klimachef i Middelfart Kommune

 

Mød Vincent Rudnicki, Kontorchef i Energistyrelsen